beats by dre cheap

UTVRĐIVANJE JAVNOG STAVA

Političari, posebno vlast, stalno govore u ime kolektiviteta, klasa, interesnih grupa...Ovi u BiH, pogotovo." Legitimni predstavnici naroda" brinu brigu o "vitalnim" i ostalim interesima etničkih zajednica. Navodno. Kako brinu i kakvi su efekti, znamo.

Interesantno je pitanje kako se utvrđuju potrebe, interesi, stavovi, mišenje građana. Četerdesetipet godina smo slušali ondašnju vlast o tome šta radnička klasa želi i misli, a da tu klasu nisu puno pitali. Istina,samoupravljanje je,  kao oficijelni model,  podrazumjevalo  upravo suprotno - pravo i mogućnost radnika, građana općenito, da uređuju uslove svog rada ili mjesta življenja. Ne samo da uređuju, već i da upravljaju društvenim resursima i rezultatima rada. Bio je to istorijski vrijedan eksperiment bez obzira na kontraverze i bez obzira na to kako je završilo. No, to je druga tema. Hoću samo da podsjetim na univerzalnost metoda kojima se politika služi. Suština manipulacije je u tome da se pojedinačni interes (političara i vlasti prije svega) predstavi kao opšti, a da se taj javni interes ne utvrđuje na metodloški korektan način. Zapravo, ne utvrđuje se nikako. Politika (vlast) daje sebi za pravo da ona na neki volšeban način "zna" šta građani (sada narod) misle.

Ovih dana dobijamo informaciju koja ruši tu političku teoremu, tj. razotkriva njenu suštinu i laž politike. Svježe istraživanje (anketa) javnog mišljenja u Mostaru pokazalo je da su stavovi vladajućih stranaka u statistički značajnoj suprotnosti sa stavovima građana. I to svih građana. Znači, Hrvata, Bošnjaka... i Srba , ako njih još ko u Mostaru računa.

Anketa koju je inicirao OHR, a koja je provedena krajem januara ove godine, utvrdila je da velika većina građana Mostara želi da dvije najveće političke stranke u ovom gradu postignu kompromis kako bi okončali dugu i štetnu krizu u gradu. Drugačije rečeno, građani su iskazali opredjeljenje za (re)integraciju, a ne getoizaciju, za univerzalne vrijednosti, a ne za zatvorene, autarhične zajednice koje nužno impliciraju devijaije sistema vrijednosti i modela javnog života.  

Značajno je da je više od 74 posto ispitanika, uključujući veliku većinu Hrvata i Bošnjaka, reklo kako podržavaju stvaranje multietničkih gradskih područja, kao i multietničkih izbornih jedinica iz kojih bi se biralo Gradsko vijeće, navodi se u današnjem priopćenju iz OHR-a.

Da podsjetim da politička filozofija i HDZ i SDA (ako je to adekvatan termin za ono što tzv. nacionalne stranke zastupaju) preferira etnički princip u političkom predstavljanju i konstituiranju vlasti, odnosno strukturiranju (para)državnih organa i organizacija.

Skoro tri četvrtine ispitanika vjeruje da gradska područja trebaju imati stalnu ulogu u administraciji grada.Upitani trebaju li HDZ BiH i SDA ostati na svojim pozicijama, čak i ako bi to dovelo do kolapsa u gradu, više od 80 posto ispitanika, i Hrvati i Bošnjaci, odgovorili su "ne".

Da rezimiram rezultate ankete - odgovarujući na postavljena pitanja građani su iskazali stavove koji su potpuno oprečni sa onim što politike ovdje (u cijeloj BiH) govore više od dvije decenije. Dvije trećine (oko 66%), 74%,  do čak 80%, u zavisnosti od pitanja u anketi.

Inače, partnerska agencija je , navodi se u saopštenju, u razdoblju od 29. do 31. siječnja 2013. godine ispitala 579 građana Mostara, koji po svom nacionalnom, rodnom, starosnom, obrazovnom te imovinskom statusu, kao i području grada u kojem žive, zastupaju cijeli grad.

Statističari i metodolozi bi rekli da je uzorak reprezentativan, dakle, validan. Nameće se pitanje koliko su onda vladajuće politike "reprezentativne" kad je u pitanju tzv. nacionalni interes, tj. koliko su oni de facto legitimni predstavnici naroda.

Priopćenje o anketi završava  informacijom  - "Ne samo da su građani koji su uzeli učešće u anketi jasno dali podršku pravičnom i razboritom kompromisu - razina podrške kompromisu bio je približno jednak među sva tri konstitutivna naroda. Poruka je jasna: građani Mostara žele ozbiljne razgovore i razborit dogovor".

Ovo razotkriva još jednu podvalu da u BiH postoje drastične razlike u etničkim zajednicama oko pitanja koja se tiču javnog interesa. Uprkos svemu, indoktrinaciji, manipulaciji, ispiranju mozgova , sačuvana je supstanca BiH. To je razumljivo, ne samo zbog tradicije ove zemlje i njenog društva, već zbog  toga jer je to prirodni zakon, prirodni odnos među ljudima. Ono što je neprirodno prođe prije ili kasnije. No, pošto čovjek nije kornjača pa da živi 200 godina, poželjno je utjecati ne društvene procese kako bi se ubrzalo da ono što je teorijski prirodno postalo empirijski i životno realizirano.

Za početak bi trebalo političarima poručiti - nemojte nas više braniti, nemojte štititi naše interese. Brinite se malo o svojim interesima na Poljinama, vidite jeste li Radobolju skrenuli kako treba da vam hacijenda ne poplavi , brinite kako ćete vraćati tolike kredite ako vas , tj. kada vas otkače s javnih jasala...

Umjesto gluposti
http://prohic.blogger.ba
19/02/2013 09:41